top of page

  חברת לנהל חכם - קורסים בהנהלת חשבונות  

לנהל חכם מובילה בתחום הנהלת החשבונות ומספקת מגוון פתרונות:

  • הכשרה מקצועית למנהלי חשבונות בקורסים מתקדמים. 

  • תמיכה וניהול פרוייקטים בחברות בהנהלת חשבונות וכספים.

  • השמה וגיוס לתפקידי מנהלי חשבונות.

הקורסים מספקים ידע יישומי מתקדם למנהלי חשבונות מקצועיים.

הקורסים פותחו ע"י לנה פולק, מרצה בכירה בלשכה למנהלי חשבונות.

הקורסים כוללים: תרגול, דוגמאות קלסר וידע מעשי בהנהלת חשבונות. 

  איזה קורס מתאים לך?  

סגירת שנה

לעבור חלק

לנהל חכם קורס סגירת שנה והכנת תיק ביקורת למנהלי חשבונות

איך להכין תיק ביקורת ולסגור שנה?
אילו התאמות נדרשות בכל שלבי התהליך?

אילו אסמכתאות רלוונטיות?

דיווח לרשויות

ליישר קו

לנהל חכם, קורס דיווח לרשויות למנהלי חשבונות

איך לדווח? איזה מס? מתי לשלם? איך לחשב? לאיזו רשות לשלם? איך להימנע מקנסות?

הקורסים שיקדמו אותך במקצוע ובתנאים

רק להשאיר פרטים כאן ונחזור

bottom of page